गावागावांत मुलभूत सुविधांसाठी जिल्ह्याला 22 कोटी ग्रामीण विकासाला चालना पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

अमरावती, दि. २२ : जिल्ह्यातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या कामांसाठी एकूण 22 कोटी रूपयांच्या निधीला ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, त्यामुळे अनेक गावांमध्ये मूलभूत सुविधांची कामे पूर्णत्वास जातील. रस्ते, पांदणरस्ते, नाली, पूल, सभागृह, सौंदर्यीकरण अशा विविध कामांचा त्यात समावेश असल्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासाला चालना मिळणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे केले.

 

            २०२०- २१ या आर्थिक वर्षासाठी लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या गावांतर्गत मूलभूत विकासाच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाला पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी वेळोवेळी केला. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेंतर्गत विविध विकासकामांसाठी एकूण 22 कोटी रूपयांचा निधी जिल्ह्याला मिळणार आहे. जिल्ह्यातील अनेक खेडोपाडी रस्ते, पांदणरस्ते, नाली, पूल, स्मशानभूमी भिंत कुंपण, ग्रामपंचायतभवन, सभागृह बांधकाम वॉर्ड, सौंदर्यीकरण, खोलीकरण, पेव्हिंग ब्लॉक रस्ता, रिटनिंग वॉल बांधकाम, पुतळा सौंदर्यीकरण, शेड अशी अनेक कामे त्यामुळे पूर्णत्वास जातील. संबंधित सर्व यंत्रणांनी गावागावांत मुलभूत सुविधांची कामे वेळेत पूर्ण करावीत. यानंतरही अपेक्षित कामांचा वेळोवेळी पाठपुरावा केला जाईल. जिल्ह्यात निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली.

 

मोर्शी तालुक्यातील हिवरखेडमध्ये रस्ते, पांदणरस्ते, नाली, पूल, स्मशानभूमी भिंत कुंपण, ग्रामपंचायतभवन, वॉर्ड, सौंदर्यीकरण, खोलीकरण, पेव्हिंग ब्लॉक रस्ता, रिटनिंग वॉल बांधकाम, पुतळा सौंदर्यीकरण, शेड व मग्रारोहयो अभिसरणातील 28 कामांसाठी 17 लक्ष निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मोर्शी तालुक्यातील बेलोना, उमरखेड, लाखारा, दापोरी, डोंगरपावली, घोडदेव, पाळा, सालबर्डी, धानोरा, तरोडा, भुईकुंडी, खानापूर, चिखलसावंगी, माणिकपूर, भाईपूर, मायवाडी, चिंचाचेली गवळी, अंबाडा, आष्टगाव, वरला, उतखेड, खेड, डोमक, तरोडा, आष्टोली, गणेशपूर, पिंपरी, अर्धमामणी, सायवाडा, कोळविहिर, रायपूर, दहसूर, दुर्गवाडा, पारडी, नशीदपूर, सिंभोरा, येवती, पिंपळखुटा मोठा, निंभी, तळणी, खोपडा, बोडणा, लाडकी, इनापूर, पिंपळखुटा लहान, येरला, आसोना, रिद्धपूर, ब्राम्हणवाडा, ब-हाणपूर, दाभेरी, तसेच वरूड तालुक्यातील गोरेगाव, पांढरघाटी, नागझिरी, पळसोना, धामणधस, माणिकपूर, धनोडी, बहादा, मांगोना, तिवसाघाट, पिंपळशेडा, झटामझिरी, भेमडी मोठी, भेमडी लहान, वाळा, वाई खुई, सातनूर या गावांमध्ये रस्ते, पांदणरस्ते, नाली,पूल सौंदर्यीकरण व मग्रारोहयो अभिसरणांसाठी 28 कामांसाठी प्रत्येकी 7 लक्ष रूपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

            घाटलाडकी, ब्राम्हणवाडा थडी, शिरजगाव कसबा, करजगाव व देवमाळी या प्रत्येक गावामध्ये अंतर्गत रस्ते व भूमिगत गटारांसाठी 25 लक्ष, अंतर्गत जोडरस्त्यांसाठी 25 लक्ष, सभागृहासाठी 25 लक्ष व रस्ता सौंदर्यीकरणासाठी 25 लक्ष निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील वाघोडा ते धानोरा शिक्रा रस्त्यासाठी 35 लाख, महिमापूर येथील हनुमान मंदिराच्या सभागृह बांधकामासाठी 13 लाख निधी मंजूर आहे. बोरी व नागापूर येथेही सभागृहासाठी प्रत्येकी 13 लाख मंजूर आहेत.

            अंजनगाव सुर्जी तालुक्यातील चौसाळा, तूरखेड, लखाड, टाकरखेडा मोरे, काकडा, देवगाव खोडगाव, चिंचोली बु., चौसाळा, पिंपळगव्हाण, डोंबाळा, निमखेड आडे, वरूड खु, काळगव्हाण, दर्यापूर तालुक्यातील राजखेड, एरंडगाव, शिरजदा, लासूर, वडनेर गंगाई, रामागड भुरस, अचलपूरमधील असदपूर, येसुर्णा, येवता, रावळगाव यासह जोगर्डी, खैरी, वासनी खु., टोंगलाबाद, मुन्हा, जसापूर, गोळेगाव, निमखेड बाजार, बोराळा, अडूळा बाजार, उमरी इतबारपूर, कोकर्डा, हयापूर, अंतरगाव ईटको, नांदेड बु., महिनापूर, कान्होली, सावळी, कातखेड, पोही, रामगड भु., पेठ ईतबारपूर, गायवाडी, धामोडी, घडा, करतखेडा, बेलोरा, थिलोरी, वासणी खुर्द, हसनापूर, गावंडगाव, म्हैसपूर, अडगाव खाडे आदी गावांमध्ये विविध सुविधांच्या कामांना चालना मिळणार आहे.

            कठोरा येथील गजानन टाऊनशिप परिसरातील रस्त्याचे डांबरीकरण, पुनवर्सनकडे जाणा-या रस्त्याचे खडीकरण, नालीचे बांधकाम, टोमय शाळा ते टाकळी रस्त्याचे बांधकाम, वाठोडा खुर्द येथील दोन रस्ते, बोर्डा, घोटा येथील सभागृहाचे बांधकाम, शेंदोळा, मार्डी येथे पेव्हिंग ब्लॉक, तळेगाव ठाकूर येथील संविधान स्तंभ, व-हा येथील आदिवासी भवनाचे बांधकाम, कौंडण्यपूर येथील अवधूत महाराज संस्थानाजवळ सभागृहाचे बांधकाम, ममदापूर, रेवसा, कामुंजा, पालवाडी, वणी, सुलतानपूर, कु-हा, अनकवाडी, मार्डी, मोझरी, माहुली जहाँगीर, पुसदा, देवरी, वरखेड, गुरुदेवनगर येथील सिमेंट काँक्रिट रस्ता, उंबरखेड, भिवापूर, शेवती येथील विविध कामे, तसे माळेगावला प्रवासी निवारा अशी कामे यात अंतर्भूत आहेत.        

            कठोरा बु., कुंड, करजगाव, नांदुरा किरकिटे, वाठोडा शुक्लेश्वर, वायगाव, बुधागड, पूर्णानगर, खोलापूर, निरूळ, साऊर, जळका, तुळजापूर, कवठाळ, विचोरी, घोडगव्हाण, रोहणखेडा, शिरखेड, काटपूर, धामणगाव, नेरपिंगळाई, निंभार्णी, हसीनपूर, पोरगव्हाण, आखतवाडा, तळेगाव या गावांमध्ये विविध सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
Previous Post Next Post
MahaClickNews