हा संदेश खोटा आहे. असा कुठलाही संदेश जिल्हा प्रशासन तसेच जिल्हा माहिती कार्यालया द्वारे दिलेला नाही

Previous Post Next Post
MahaClickNews